Handicap Calculator

Een EGA handicap registratie halen

Voorheen moest u 3 qualifying kaarten spelen om een handicap te krijgen. Dat is afgeschaft. U kunt nu al een officiéle handicap verkrijgen door met een "erkende" marker een praktijk examen te doen. Deze marker is iemand (relatie, familielid, etc.) die zelf minimaal handicap 54 heeft. U kunt dit examen alleen doen op een daartoe door de NGF erkende golfbaan. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van diezelfde of een andere golfbaan. Bij het spelen van uw ronde voor het praktijk examen gaat u uit van een Exact handicap van 54. Bij de golfbaan waarop u het examen aflegt bekijkt u welke playing handicap hierbij hoort. Deze playing handicap gebruikt u voor het berekenen van de stableford score. Haalt u tijdens een ronde over 18 holes meer dan 36 stabelfordpunten, of bij een ronde van 9 holes meer dan 18 stablefordpunten, dan heeft u uw examen gehaald en daarmee een EGA handicap! Hiervoor moet de baan wel eerst aan bepaalde condities voldoen.

Qualifying / Handicap Condities

U mag het examen alleen dan afleggen als er op de golfbaan sprake is van Handicap condities, soms ook wel aangeduidt met Qualifying condities. Deze condities zijn:
  • De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een marker met een EGA handicap van minimaal 54.
  • Er wordt gespeeld met volledige handicap verrekening.
  • Het examen wordt afgelegd op een door de NGF gemeten golfbaan met een gemeten lengte van minimaal 2.750 meter over 18 holes of 1.375 meter over 9 holes, tenzij de NGF dispensatie heeft verleend.
  • De golfbaan heeft een officiële Course en Slope Rating van de NGF.
  • De lengte van de te spelen golfbaan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over 9 holes met de lengte van de gemeten baan (werkzaamheden kunnen dit beïnvloeden).
  • De golfregels, zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited, en de plaatselijke regels van de golfclub worden toegepast.

Het berekenen van uw eerste handicap

Om uit te rekenen welke handicap u krijgt naar aanleiding van de behaalde score boven de 36 stablefordpunten (bij achttien holes) of 18 punten (bij negen holes) gebruikt u de volgende berekening:
U bent voor het examen uitgegaan van een EGA exacte handicap van 54. Voor elk van uw stableford score boven de 36 mag u een punt aftrekken van handicap 54. Heeft u bijvoorbeeld over 18 holes 41 punten behaald, dan wordt uw handicap 54 - 5 = 49. Indien u slechts 9 holes gespeeld heeft en daarbij 20 punten behaald heeft, dan is het aantal punten boven de 18 dus 2. Uw eerste EGA handicap wordt dan 54 minus 2 is 52.

Deel deze pagina:


Een clubhandicap (vervallen)

In Nederland kennen we naast de EGA handicap ook een zogenaamde clubhandicap (handicap 36 tot 45). Deze handicap wordt internationaal niet erkend en geldt niet als een officiële handicap zoals in bovenstaande voorbeelden. Een clubhandicap geeft slechts een indicatie van de speelsterkte van de speler. Als u dus een clubhandicap heeft, zult u dus evengoed drie officiële kaarten moeten lopen op basis van exact handicap 36 om een EGA handicap registratie te krijgen. Als u een handicap verlaging krijgt op basis van een clubhandicap kunt u niet verder zakken dan 36 want op dat moment geldt de EGA handicap waarvoor andere regels gelden.
Het onderscheid tussen een gewone EGA handicap en een Clubhandicap is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Iedereen met een handicap van 54 tot en met een plus-handicap ("onder" de nul) heeft een officiële EGA handicap.


De handicap actief houden (vervallen)

Als u al een officiële exacte handicap heeft, moet u elk jaar minstens 4 qualifying kaarten inleveren om uw handicap actief te houden. Als u dit niet doet wordt uw handicap inactief gemaakt en zult u dus geen officiële exacte handicap hebben. Om weer een actieve exacte handicap te krijgen moet weer drie qualifying kaarten inleveren waarvan er minimaal één boven de 36 stableford punten heeft opgeleverd (of 18 punten als u slechts een 9 holes qualifying kaart liep)
Per 1 januari 2016 is het onderscheid tussen de actieve en niet actieve handicap afgeschaft. In principe kan iedereen aan wedstrijden meedoen, maar een wedstrijdcommissies kan uiteraard zelfstandig besluiten wel een minimum aantal ingediende qualifying kaarten te eisen voor deelname aan een wedstrijd.

Wilt u deze rekentool ook op uw website?
Heeft u vragen of tips voor ons? Neem dan contact op via
We doen onze uiterste best om de informatie zo zorgvuldig mogelijk weer te geven, maar toch: een disclaimer
Vertel het door: Stuur deze site naar een vriend!