Handicap Calculator

Een stableford score berekenen

Exact handicap versus Playing handicap.
Om spelers van verschillend niveau toch onderling wedstrijden te kunnen laten spelen is de stableford score bedacht. Deze manier van een score berekenen houdt rekening met de handicap van een speler, en wel de Playing handicap. Elke speler met een geregistreerde handicap heeft een zogenaamde Exact handicap. Dit is de handicap zoals die bij de NGF geregistreerd staat en op uw jaarpas staat. Niet elke golfbaan is even makkelijk, dus een speler zal op de ene baan volgens een hogere handicap spelen dan op een andere baan. Daarom krijg je bij elke baan een Playing handicap toegwezen. Bij een baan die moeilijker is dan gemiddeld zal iemand met handicap 22 bijvoorbeeld een Playing handicap van 25 krijgen. De speler krijgt in dat geval dus 3 slagen extra om zijn handicap van 22 te spelen. Bij elke golfbaan hangt een lijst om te bepalen welke Playing handicap men krijgt op basis van zijn Exact handicap.

Een speler die op een baan een Playing handicap 0 (nul) heeft, wordt op zijn niveau geacht elke hole te spelen volgens het aantal slagen dat daar officieel voor staat. Op een Par 3 dus in drie slagen, Par 4 in vier slagen en een Par 5 in vijf slagen. Een speler die een Playing handicap van 18 heeft wordt geacht op elke hole een slag extra nodig te hebben. Dus op een Par 3 heeft hij vier slagen nodig, op een Par 4 weer vijf slagen et cetera. Iemand met een Playing handicap 36 krijgt, u raadt het al, op elke hole twee slagen extra. Hij mag dus een Par 5 in zeven slagen spelen om op zijn eigen niveau te spelen. Bij een veelvoud van 18 is het eenvoudig te bepalen hoeveel slagen men op elke hole extra krijgt.

De "Stroke index" van holes.
Indien iemand bijvoorbeeld een Playing handicap van 25 heeft dan wordt dit iets ingewikkelder. In dat geval komt het begrip van de "Stroke index" van de holes om de hoek kijken. De "Stroke index" van een hole geeft aan wat de moeilijkheid van een hole is ten opzichte van de andere holes in de baan, met cijfers 1 tot en met 18. Stroke 1 is de moeilijkste hole, Stroke 18 is de makkelijkste hole. Verwar dit niet met de holenummers! Hole 1 kan elke Stroke index hebben dus 3, of 7 of 18 et cetera. Bij het bepalen hoeveel slagen je op basis van je Playing handicap bij een hole krijgt moet je rekening houden met deze Stroke index. Iemand die een Playing handicap van 7 heeft krijgt over de 7 moeilijkste holes (dus de holes met Stroke 1 t/m 7) een slag extra. Iemand met Playing handicap 12 krijgt over de 12 moeilijkste holes (Dus met Stroke 1 t/m 12) een slag extra.
Heeft een speler nu een Playing handicap van 25, dan krijgt hij over hole 1 t/m 18 één slag extra. Dan heeft hij nog 7 slagen te verdelen (want hij kreeg er 25) en die 7 slagen krijgt hij vervolgens ook nog op de holes met Stroke index 1 t/m 7. Hij krijgt dus op een ronde van achttien holes op 11 holes één slag extra en op 7 holes (de zeven moeilijkste holes) twee extra slagen.

De Netto en de Bruto score
Voor de berekening hierna gaan we altijd uit van de Netto score. De Netto score op een hole wordt berekend als: het echte aantal gemaakte slagen (de Bruto score) minus de slagen die een speler op basis van een Playing handicap op die hole krijgt. Iemand maakt op een Par 4 een Bruto score van 7 slagen, maar krijgt bijvoorbeeld op die hole 2 slagen, dan maakt hij een Netto score van 5 slagen.
Let op: Op uw scorekaart noteert u bij de holes altijd de Bruto scores!

De Stableford puntentelling
Het uitgangspunt van deze telling is dat iemand die zijn handicap speelt over 18 holes op 36 punten uitkomt. Voor elke Par die hij met zijn netto scores maakt krijgt hij 2 punten. Maakt hij op een hole 1 boven Par, dus en Bogey, dan krijgt hij slechts 1 punt. Enzovoort.
De totale opsomming is als volgt (Let op: Deze punten hebben dus betrekking op de Netto score op een hole!):

  • 3 slagen onder par (Albatros of Hole-in-one): 5 punten
  • 2 slagen onder par (Eagle): 4 punten
  • 1 slag onder par (Birdie): 3 punten
  • 0 slagen onder par (Par): 2 punten
  • 1 slag boven par (Bogey): 1 punt
  • 2 slagen of meer boven par (Double bogey of meer): 0 punten

Deel deze pagina:

Zo ziet een voorbeeld er uit als Kees (Exact handicap 20,3) op de Noordwijkse Golfclub 18 holes speelt. Kees krijgt Playing handicap 25 als hij van de gele tees speelt. In een tabel weergegeven voor de eerste negen holes:

Hole Par Stroke
index
Bruto
score
Hcp
slagen
Netto
score
Stblfrd
score
1 4 13 5 1 4 2
2 5 5 7 2 5 2
3 3 17 3 1 2 3
4 4 1 6 2 4 2
5 4 3 7 2 5 1
6 3 15 5 1 4 1
7 4 7 4 2 2 4
8 4 11 5 1 4 2
9 5 9 8 1 7 -
Totaal
"Out"
50 17

Een cirkeltje geeft een lagere score dan Par aan, een blokje een hogere score dan Par.

Indien u een qualifying ronde speelt over slechts negen holes, mag u bij de stableford score over die 9 holes nog 18 stableford punten optellen om uw totale stableford score voor de ronde te berekenen. Dat is ook de score die u in de Handicap calculator invoert om uw nieuwe Exacte handicap uit te rekenen.

Kees heeft hierboven dus 17 stableford punten gehaald. Hij mag hier 18 punten bij optellen en komt dan uit op een totaal van 35 stableford punten. Kees valt hiermee in de buffer van zijn handicap categorie (zie de handicap tabel). Zijn Exact handicap blijft na deze ronde dus onveranderd.


Handig om even door te sturen!

U kent altijd wel iemand die dit toch nog niet helemaal begrijpt! Stuur de site door naar die personen zodat ze voortaan zelf hun scores (eerlijk) kunnen uitrekenen ☺ : Stuur deze pagina naar een vriend!

Wilt u deze rekentool ook op uw website?
Heeft u vragen of tips voor ons? Neem dan contact op via
We doen onze uiterste best om de informatie zo zorgvuldig mogelijk weer te geven, maar toch: een disclaimer
Vertel het door: Stuur deze site naar een vriend!